Giấy chứng nhận

Chia sẻ:
  • Blogger

 Mật ong Nhân Đức được chứng nhận đủ điều kiện về sinh và an toàn thực phẩm. 

 chứng nhận đủ điều kiện về sinh và an toàn thực phẩm

chứng nhận đủ điều kiện về sinh và an toàn thực phẩm

 

chứng nhận đủ điều kiện về sinh và an toàn thực phẩm

SỐ CHỨNG NHẬN TỪ CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

chứng nhận đủ điều kiện về sinh và an toàn thực phẩm